'

Hade du valt fångarnas mat eller skolbarnens mat?