'

Greta Thunberg raderade tweet att "mänskligheten skulle utraderas"