'

Granskning av gruvhålsafghanen: Bodde i Iran innan han kom till Sverige – frun hotad redan 2017