'

Wanja Dalén – förskoleläraren som blev kommunalråd