'

Veteranbilar klassas som miljöfarligt avfall – nu höjs det allt fler kritiska röster mot beslutet