'

Gäller verkligen Ygemans "alla som kan arbeta, ska arbeta" alla?