'

Fyra av tio skjutningar sker nära förskolor och skolor. Barn tvingas nu öva inför våldssituationer.