'

"Förtroendet för polisledningen är skadat" | Richard Jomshof (SD)