'

Företagsetableringar hotas av elbristen | Kommuner går miste om arbetstillfällen