'

"Folk som skulle till sjukhuset har fått ändra sina tider" | Miljöextremister saboterade bilar