'

Bilbränder och attack mot polishus. Nationell förstärkning begärdes av polis.