'

Mattias Bäckström Johansson (SD): Sverige ska inte tvingas importera smutsig kolkraft.