'

Europaparlamentet klassar Ryssland som en terrorstat