'

Vad är konsekvenserna av regeringens afghanamnesti?