'

Idrotten ska vara rättvis. Män ska inte tävla mot kvinnor.