'

Energipanelen: Elräkningar kan öka med 50 000 | Elsa Widding | "Håller på att strypa vattenkraften"