'

Energikrisen leder till att svenska jobb försvinner i Klippan