'

En energipolitik som leder till skyhöga elpriser och hur mår yttrandefriheten | Jessica Stegrud (SD)