'

Elsa Widding (SD): Det är inte marknaden utan regeringen som lagt ned kärnkraften