'

Elsa Widding om intoleransen bland klimatforskare