'

Elkrisen: Sverige importerade el motsvarande tre kärnreaktorer under vintern