'

Elisabeth Svantesson (M): "Vi gör väldigt mycket av det vi har lovat väljarna i den här budgeten"