'

Efter Pourmokhtaris (L) blyhagelutspel – nu svarar Jägarnas riksförbund: "Uppseendeväckande"