'

Hur ska södra Sverige klara energikrisen utan Norrland? Intervju med Nils-Olov Lindfors (C)