'

Dyra elräkningar och höga elpriser när Socialdemokraterna låtit Miljöpartiet härja fritt