'

Dragduo guidade barn på Dramaten – flydde kritiska frågor