'

Sara Wettergren (L) om den utbredda antisemitismen på Malmös skolor.