'

Invandringen till Sverige fortsätter att vara hög