'

Det finns gränser för vilken "konst" man ska finansiera | Richard Sörman