'

"Det finns en fara i att folk tror att invandringsproblemet är löst" | Mattias Karlsson (SD)