'

Den islamistiska kampanjen mot socialtjänsten drabbar barn