'

Den hotade demokratin – När eliten föraktar folket