'

De höga elpriserna | Socialdemokratiska brödsmulor till svenskarna