'

Därför sjunker förtroendet för regeringen och SVT