'

Den svenska godhetsposeringen blir avklädd i utanförskapsområdena