'

Destiny: Försvarsminister Peter Hultqvist kan inte sitta kvar