'

Bränslet blir dyrare för svenskarna, till ingen som helst nytta.