'

Bränsle och energipriserna är på rekordnivåer – hur ska svenskarna ha råd med det?