'

Bostadsköer växer i Göteborg | (S)-flytt av nyanlända prioriteras