'

Bönder ska tåga mot Stockholm i protest mot bränslepriserna.