'

Angry Foreigner: Inom islam är hundar och grisar orena djur.