'

Beskedet: Två nya kärnreaktorer färdiga vid 2035