'

Behövs "ökad demokratisk kontroll" av Twitter? | Ny rapport