'

Islamismen inom socialdemokratin är ett problem