'

Att det ska vara så svårt – folkomrösta om vindkraften