'

Arbetslösa invandrare ökar | "Ett tecken på rasism" enligt länsstyrelsen