'

Är vindkraften lösningen på Sveriges elkris? Inte om du frågar professor Jan Blomgren