'

Är inte 151 skjutningar på 151 dagar ett misslyckande? Denice intervjuar Morgan Johansson