'

Är det en hopplös kamp mot illegala invandrare? | Hur svårt ska det vara att lösa problemet