'

Är danskarna mer orädda? Rebecka och Sörman diskuterar skillnaderna